Ilona Németh: Eastern Sugar
(Exhibition e-catalogue)

 

Published by: © Slovenské centrum vizuálnych umení, Kunsthalle Bratislava, Bratislava 2018

Editor: Katarína Trnovská

Text: © Elena Akácsová, Eva Andrejčáková, Eva Čobejová, Miroslav Eliáš, Maja and Reuben Fowkes, Krisztina Hunya, Ilona Németh, Jana Németh, Emily Verla Bovino, Nina Vrbanová

Translations: Anna Antalová, John Minahane, Martina Petáková

Proof Reader Editor: Daniel Hall

Photographs: © Andras Á. Cséfalvay, Ema Lančaričová, Ilona Németh, József Rosta, Adam Šakový, Olja Triaška Stefanović

Videos: © Cukru production, Katarína Karafová, Martin Vronský

Graphic Design: Eva Šimovičová

ISBN 978-80-972754-3-3